עמוד:143

מבט לאחור שברים פשוטים ומספרים עשרוניים 1 מצאו לכל שבר פשוט מספר עשרוני השווה לו , בעזרת הרחבה . 2 התאימו לכל מספר עשרוני את השבר המתאים לו . 3 מתחו קו מנקודה לנקודה לפי סדר המספרים : מהקטן ביותר אל הגדול ביותר . למורה : בעמודים של מבט לאחור יש אוסף פעילויות בנושאים שנלמדו לפני הפרקים שבחוברת זו . אפשר לפזר את העבודה בפעילויות האלה במהלך הלמידה בחוברת ולאחר סיומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר