עמוד:140

ממוצע בדוכן הפירות יש 3 מגשי תותים . משקל התותים במגש הראשון 2 . 5 - ק"ג , במגש השני 3 . 5 - ק"ג , ובשלישי 1 . 5 - ק"ג . מהו משקל התותים הממוצע בכל מגש ? האם חילוק תמיד מקטין ? האם כפל תמיד מגדיל ? 1 פתרו את התרגילים . 4 באיזה תרגיל התוצאה גדולה מ– 5 באיזה תרגיל התוצאה קטנה מ– 5 4 הסבירו . 2 פתרו את התרגילים : | 30 : 0 . 5 = ב | 30 * 0 . 5 = א • באיזה תרגיל התוצאה גדולה מ ? 30– באיזה תרגיל התוצאה קטנה מ ? 30– הסבירו . תרגול נוסף פתרו , ובדקו בעזרת תרגיל כפל . | 32 : 0 . 4 = א | 32 . 5 : 0 . 5 = ב | 4 . 02 : 0 . 3 = ג | 51 . 2 : 0 . 05 = ד | 3 : 5 = ה | 12 . 1 : 1 . 1 = ו | 4 . 05 : 0 . 9 = ז | 27 : 100 = ח | 120 : 1000 = ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר