עמוד:132

מה למדתם ? חילוק ארוך במספרים עשרוניים חילוק מספר עשרוני ב 100 , 10– ו 1000 - בדקו את עצמכם עבדו במחברת . 1 פתרו בעזרת חילוק ארוך . בדקו בעזרת תרגיל כפל . | 18 : 5 = א | 21 : 2 = ב | 8 . 24 : 4 = ג | 0 . 27 : 3 = ד | 3 : 8 = ה | 9 : 0 . 6 = ו | 54 : 0 . 3 = ז | 185 : 0 . 05 = ח | 30 . 6 : 0 . 5 = ט 2 פתרו את התרגילים . | 0 . 672 : 10 = א | 397 . 2 : 10 = ב | 34 . 94 : 100 = ג | 8 . 54 : 100 = ד | 5 . 91 : 10 = ה | 34 . 7 : 100 = ו 3 פתרו בעל–פה . בדקו בעזרת תרגיל כפל | 3 : 10 = ג | 2 : 5 = ב | 0 . 505 : 5 = א 4 א . מחיר של דקת שיחה בטלפון נייד בשעות היום הוא 0 . 49 ש"ח . אייל שוחח עם חברו במשך 8 דקות . כמה עלתה השיחה ? ב . יעל שוחחה עם חברתה בשעות הלילה , בתעריף המוזל . היא שוחחה במשך 3 דקות במחיר כולל של 1 . 2 ש"ח . מה המחיר של כל דקת שיחה בלילה ? 5 בכל סעיף מצאו את המספר החסר בעזרת תרגיל חילוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר