עמוד:131

7 פתרו את התרגילים על ידי הזזת הנקודה העשרונית . בדקו בעזרת תרגיל כפל מתאים . | 2 . 41 : 10 = א | 150 . 2 : 1000 = ב | 13 . 52 : 100 = ג | 4728 : 1000 = ד | 543 . 1 : 10 = ה | 276 . 6 : 100 = ו | 2 . 341 : 100 = ז | 82 . 84 : 10 = ח | 738 . 1 : 1000 = ט 8 בכל סעיף השלימו את המספר החסר . היעזרו בתרגיל חילוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר