עמוד:130

כאשר מחלקים מספר עשרוני ב , 10– הנקודה העשרונית זזה מקום אחד שמאלה . 3 נסו לשער : מה יקרה לנקודה העשרונית , אם נחלק מספר עשרוני ב ? 100– 4 פתרו את התרגילים בעל–פה , על - פי השערתכם בסעיף . 3 בדקו כל תשובה בעזרת תרגיל כפל מתאים . | 325 . 7 : 100 = א | 12 . 42 : 100 = ב | 1 . 4 : 100 = ג | 183 . 25 : 100 = ד | 5 . 633 : 100 = ה | 124 : 100 = ו כאשר מחלקים מספר עשרוני ב , 100– הנקודה העשרונית זזה שני מקומות שמאלה . 5 שערו מה יקרה לנקודה העשרונית , אם נחלק מספר עשרוני ב 6 . 1000– פתרו את התרגילים בעל–פה , על–פי השערתכם בסעיף . 5 בדקו בעזרת תרגיל כפל מתאים . | 573 . 4 : 1000 = א | 23 . 42 : 1000 = ב | 57 . 1 : 1000 = ג | 3 . 827 : 1000 = ד | 4234 : 1000 = ה | 10 . 05 : 1000 = ו כאשר מחלקים מספר עשרוני ב , 1000– הנקודה העשרונית זזה שלושה מקומות שמאלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר