עמוד:128

2 פתרו בחילוק ארוך . בדקו בעזרת תרגיל כפל . | א 42 . 5 : 2 = | ב 0 . 93 : 0 . 2 = | ג 3 . 26 : 0 . 5 = | ד 4 . 2 : 5 = | ה 0 . 45 : 0 . 2 = | ו 12 . 75 : 0 . 3 = 3 ממוצע במספרים עשרוניים א . בתיק של נורית יש 4 חוברות , שמשקלן לפי המפורט : חוברת חשבון 0 . 250 - ק"ג ; חוברת עברית 0 . 350 - ק"ג ; 1 חוברת עבודה בתנ"ך - ק"ג ; 4 חוברת גאוגרפיה 0 . 400 - ק"ג . מהו המשקל הממוצע של חוברת בתיק של נורית ? ב . בתיק של עידו יש 5 חוברות שהמשקל הממוצע שלהן 0 . 350 ק"ג . מה המשקל הכולל של החוברות בתיק של עידו ? ג . מי נושא משקל כבד יותר של חוברות , נורית או עידו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר