עמוד:125

ו . תרגילי חילוק שתוצאותיהם שוות 1 א . פתרו את התרגיל : 21 : 3 = ב . היעזרו בתוצאת התרגיל שבסעיף א כדי לפתור את התרגילים הבאים . הסבירו במילים איך נעזרתם בתוצאת התרגיל הקודם . 210 : 30 = 2100 : 300 = 2 א . פתרו את התרגיל : 36 : 9 = ב . היעזרו בתוצאת התרגיל שבסעיף א כדי לפתור את התרגילים הבאים . הסבירו במילים איך נעזרתם בתוצאת התרגיל הקודם . 3600 : 900 = 360 : 9 = 3 א . פתרו את התרגיל : 480 : 12 = ב . לאילו מהתרגילים הבאים יש אותה תוצאה כמו לתרגיל הנתון ? 4 , 800 : 1 , 200 4 , 800 : 120 48 : 12 48 , 000 : 1 , 200 למורה : מומלץ לערוך דיונים קבוצתיים בנושא זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר