עמוד:120

3 פתרו את התרגילים בעזרת חילוק ארוך . בדקו כל תוצאה בעזרת תרגיל כפל . דיון איך קובעים את מקום הנקודה העשרונית בתוצאה ? 4 ברחוב הזית בנו 4 רבי - קומות חדשים . ברחוב הזית 4 נכנסו לגור 510 דיירים . ברחוב הזית 401 - 6 דיירים . ברחוב הזית 471 - 8 דיירים . ברחוב הזית 500 - 10 דיירים . כמה דיירים בממוצע גרים ברב - קומות כזה ? דיון האם ייתכן בניין שבו מספר הדיירים שווה לממוצע שקיבלתם ? למורה : מומלץ להרגיל את התלמידים להשאיר רווח לחילוק השארית כשכותבים תרגיל חילוק ארוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר