עמוד:119

ג . חילוק שלם בשלם עם תוצאה עשרונית 1 פתרו את הבעיות בעזרת שברים פשוטים , וכתבו תוצאות במספרים עשרוניים . א . סבתא קנתה 15 עוגיות לנכדיה , עידו ואלעד . היא חילקה ביניהם את העוגיות שווה בשווה . כמה עוגיות קיבל כל ילד ? ב . ניר קנה חבל לקפיצה באורך 9 מ . ' הוא חילק אותו ל4– חלקים שווים . מה אורכו של כל חלק ? ג . המורה לציור חילק 30 גיליונות נייר שווה בשווה בין 20 התלמידים שבכיתה . כמה גיליונות קיבל כל ילד ? 2 אפשר לחלק גם את השארית . כאשר מקבלים בתרגיל חילוק תוצאה עם שארית , אפשר לחלק גם את השארית ולקבל תוצאה במספר עשרוני . פתרו את התרגילים בעזרת חילוק ארוך במספרים עשרוניים . בדקו כל תוצאה בעזרת תרגיל כפל , כמו בדוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר