עמוד:118

3 חילקו 10 ופלים שווה בשווה בין 4 ילדים . א . כמה ופלים שלמים קיבל כל ילד ? ב . כמה ופלים נשארו ? ג . אם יחלקו גם את הוופלים הנותרים בין הילדים , כמה ופלים יקבל כל ילד בסך הכול ? 4 א . בבית הספר קנו 310 גירים צבעוניים וחילקו אותם שווה בשווה בין 20 מורים . כמה גירים שלמים קיבל כל מורה ? ב . כמה גירים נשארו ? ג . אם יחלקו גם את הגירים הנותרים בין המורים , כמה גירים יקבל כל מורה בסך הכול ? 5 א . איתן סרטט במחברת טבלה ובה 4 עמודות . הרוחב של כל עמודה הוא 3 . 2 ס"מ . מה רוחב הטבלה ? ( נסו לסרטט במחברת את הטבלה של איתן ( . ב . גם מיכל סרטטה טבלה ובה 4 עמודות שוות . רוחב הטבלה שלה 14 ס"מ . מה הרוחב של כל עמודה ? ג . רונית סרטטה טבלה שבה העמודה הראשונה היא ברוחב 3 . 4 ס"מ , ועוד 3 עמודות הן ברוחב 2 . 5 ס"מ כל אחת . מה רוחב הטבלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר