עמוד:116

ב . חילוק ארוך במספרים שלמים חילוק ארוך ללא שארית 1 פתרו את התרגילים בעזרת חילוק ארוך . בדקו בעזרת תרגיל כפל , כמו בדוגמה . חילוק ארוך עם שארית 2 פתרו את התרגילים . היעזרו במשבצות של המחברת . בדקו בעזרת תרגיל מתאים , כמו בדוגמאות . למורה : כדאי לעודד את התלמידים לנצל את קווי המשבצות לכתיבה מסודרת של החילוק הארוך , כמו בדוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר