עמוד:114

א . חילוק מספרים עשרוניים - פתרון בעל–פה 1 פתרו את השאלה . כתבו תרגיל מתאים . רוני קנתה סרט לשער באורך 1 . 5 מ . ' היא גזרה אותו לחלקים שאורך כל אחד מהם 0 . 5 מ . ' לכמה חלקים חילקה רוני את הסרט ? כתבו תרגיל . האם כתבתם תרגיל חילוק ? אם לא , כתבו תרגיל חילוק מתאים ואת התוצאה שלו . פתרו את השאלות 3 , 2 ו . 4– כשאפשר , כתבו תרגיל חילוק מתאים ואת תוצאתו . 2 שטחו של לוח המודעות הכיתתי הוא 2 . 5 מ"ר . המורה החליטה להקצות על הלוח שטחים שווים ל5– מקצועות שונים . מה שטחו של כל מקצוע על הלוח ? 3 אורי ורונית החליטו להחזיר לחנות פחיות משקה ריקות . עבור כל פחית מקבלים 0 . 25 ש"ח . א . אורי קיבל 2 . 5 ש"ח . כמה פחיות החזיר ? ב . רונית החזירה 30 פחיות . כמה כסף קיבלה רונית ? ג . כמה כסף קיבלו רונית ואורי יחד ? ד . גם אחותו הקטנה של אורי רצתה קצת כסף . אורי נתן לה פחיות , והיא החזירה אותן וקיבלה 0 . 75 ש"ח . כמה פחיות נתן אורי לאחותו ? ה . רונית ואורי גילו שמשתלם מאוד להחזיר פחיות , ולכן החליטו לרתום את כל הכיתה למאמץ . ילדי הכיתה אספו פחיות וקיבלו תמורתן 75 ש"ח . כמה פחיות החזירו ? למורה : הנושא החדש כאן הוא פתרון בעל–פה של סיטואציות חילוק , וכתיבה של תרגילי חילוק מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר