עמוד:113

חילוק מספרים עשרוניים א . חילוק מספרים עשרוניים - פתרון בעל–פה 114 ב . חילוק ארוך במספרים שלמים ( תזכורת ) 116 ג . חילוק שלם בשלם עם תוצאה עשרונית 119 ד . חילוק מספר עשרוני במספר שלם 121 ה . משוואות כפל 123 ו . תרגילי חילוק שתוצאותיהם שוות 125 ז . חילוק עשרוני בעשרוני בעזרת תרגיל חילוק של עשרוני בשלם 126 ח . חילוק מספר עשרוני ב 100 , 10– ו 129 1000– ט . משבר פשוט לשבר עשרוני 133 י . פעילויות נוספות 138 עבודה מסכמת 141

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר