עמוד:110

עבודה מסכמת כפל מספרים עשרוניים 1 פתרו את התרגילים בדרך הנוחה לכם . | 101 * 0 . 03 = א | 2 . 5 * 3 . 02 = ב | 0 . 17 * 0 . 3 = ג | 4 * 0 . 4 = ד | 0 . 301 * 4 = ה | 2 . 13 * 100 = ו | 1 . 11 * 10 = ז | 30 * 0 . 3 = ח | 1 . 5 * 5 . 1 = ט | 0 . 768 * 100 = י | 5 . 7 * 0 . 12 = יא | 3 . 47 * 0 . 2 = יב 2 בלי לפתור את התרגילים , מצאו לכל תרגיל את האומדן המתאים לתוצאתו : | 9 . 11 * 2 . 01 = א | 30 . 05 * 21 . 12 = ב | 15 . 08 - 5 = ג 600 בערך 10 בערך 100 בערך 20 בערך 3 מרכיבים גשר מ4– קטעים מוכנים מראש . אורך כל קטע 14 . 25 מטר . מה אורך הגשר שיתקבל ? המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר