עמוד:109

ט . תרגול נוסף 1 פתרו בעל–פה אם אתם יכולים . אם לא - פתרו במאונך . | 1 . 2 * 3 = א | 2 * 1 . 7 = ב | 0 . 7 * 9 = ג | 1 . 3 * 0 . 2 = ד | 0 . 3 * 0 . 4 = ה | 2 . 13 * 2 = ו | 1 . 11 * 0 . 2 = ז | 3 . 04 * 0 . 3 = ח | 1 . 5 * 2 = ט | 0 . 4 * 2 . 5 = י | 1 . 05 * 0 . 2 = יא | 4 . 44 * 0 . 2 = יב | 0 . 5 * 1000 = יג | 1000 * 0 . 251 = יד | 0 . 007 * 100 = טו 2 פתרו בעל–פה אם אתם יכולים . אם לא - פתרו במאונך . | 1 . 2 * 4 = א | 2 . 7 * 1 . 5 = ב | 10 * 8 . 62 = ג | 7 * 0 . 13 = ד | 0 . 31 * 4 . 3 = ה | 0 . 305 * 100 = ו | 0 . 6 * 0 . 9 = ז | 0 . 72 * 0 . 27 = ח | 100 * 3 . 07 = ט 3 פתרו את התרגילים . | 0 . 9287 * 0 . 5 * 2 = א | 0 . 3 * 11 * 10 = ב | 10 * 5 . 55 * 0 . 2 = ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר