עמוד:101

ז . משימות נוספות 1 נתונים תרגיל ותוצאתו : 123 * 17 = 2091 בלי לכפול במאונך , כתבו את התוצאות של התרגילים האלה על–פי התרגיל הפתור : | 12 . 3 * 17 = א | 12 . 3 * 1 . 7 = ב | 12 . 3 * 0 . 17 = ג | 0 . 123 * 1700 = ד 2 נתונים תרגיל ותוצאתו : 205 * 21 = 4305 בלי לכפול במאונך , כתבו את התוצאות של התרגילים האלה על–פי התרגיל הפתור : | 20 . 5 * 21 = א | 20 . 5 * 2 . 1 = ב | 0 . 205 * 2 . 1 = ג | 0 . 205 * 2100 = ד 3 נתונים תרגיל ותוצאתו : 135 * 4 = 540 בכל סעיף סמנו נקודות עשרוניות כך שיתקבל תרגיל נכון שונה מהאחרים : | 135 * 4 = 540 א | 135 * 4 = 540 ב | 135 * 4 = 540 ג 4 נתונים תרגיל ותוצאתו : 541 * 5 = 2705 בכל סעיף סמנו נקודות עשרוניות כך שיתקבל תרגיל נכון שונה מהאחרים : | 541 * 5 = 2705 א | 541 * 5 = 2705 ב | 541 * 5 = 2705 ג 5 א . סרטטו מלבן שאורך אחת מצלעותיו הוא 1 . 3 ס"מ , ואורך הצלע הסמוכה לה הוא בין 9 ס"מ לבין 10 ס"מ . ב . חשבו את שטח המלבן שסרטטתם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר