עמוד:100

ב . התוצאה גדולה מ10– ג . התוצאה קטנה מ100– ד . התוצאה גדולה מ100– 6 במכולת הייתה מודעה : מחיר בקבוק משקה 10 . 95 ש"ח מחיר מארז של 10 בקבוקים 98 . 50 ש"ח א . כמה שקלים חוסכים אם קונים מארז של 10 בקבוקים ? ב . לעלמה יש 35 שקלים . כמה בקבוקי משקה תוכל לקנות ? כמה כסף יישאר לה ? 7 גליה פתרה ארבעה תרגילים של כפל מספרים עשרוניים . לפניכם התרגילים והתוצאות שכתבה גליה . בכל תרגיל הסבירו בלי לחשב , בעזרת אומדן , אם התוצאה הגיונית או לא הגיונית . | 0 . 7 * 1 = 0 . 7 א | 0 . 2 * 32 . 5 = 650 ב | 0 . 17 * 0 . 4 = 68 ג | 0 . 45 * 2 = 0 . 9 ד • בדקו את השערותיכם : פתרו את התרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר