עמוד:99

מה למדתם ? כפל מספרים עשרוניים ב , 10– ב100– וכו' בדקו את עצמכם עבדו במחברת . 1 פתרו את התרגילים . | 2 . 35 * 10 = א | 100 * 2 . 9 = ב | 0 . 305 * 100 = ג 2 פתרו את התרגילים . | 2 . 3 * 10 * 10 = ג | 10 * 10 * 0 . 18 = ב | 1 . 81 * 10 * 10 = א 3 בכל תרגיל השלימו מספר עשרוני כך שכל תוצאה תהיה גדולה מהתוצאה הקודמת . 4 על המדף מונחות 100 קופסות שימורים . המשקל של כל קופסה 0 . 45 קילוגרם . מה משקלן של כל הקופסאות שעל המדף ? כתבו תרגיל ותשובה . 5 בכל תרגיל השלימו מספר עשרוני כך שתתקבל התוצאה המבוקשת . א . התוצאה קטנה מ10– המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר