עמוד:98

3 מהו הגובה האמתי ? בכל סעיף : מדדו ורשמו את גובה העצם בציור . חשבו ורשמו לכל ציור מהו הגובה של העצם במציאות . כל ס"מ בציור מייצג 10 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? 1 . 8 ס"מ מה הגובה במציאות ? 18 ס"מ 18 . ס"מ 1 . 8 * 10 = ס"מ ב | כל ס"מ בציור מייצג 10 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? מה הגובה במציאות ? ד | כל ס"מ בציור מייצג 20 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? מה הגובה במציאות ? א | כל ס"מ בציור מייצג 50 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? מה הגובה במציאות ? ג כל ס"מ בציור מייצג 100 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? מה הגובה במציאות ? ה | כל ס"מ בציור מייצג 1000 ס"מ במציאות . מה הגובה בציור ? מה הגובה במציאות ? למורה : אם התלמידים כבר למדו את הנושא קנה - מידה בחוברת ו , 1- אפשר להשתמש במושג זה כאן . סעיף 3 ה הוא אתגר , כי צריך לכפול מספר עשרוני ב , 1000 - ולא עסקנו בכך במפורש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר