עמוד:97

דרכים מקוצרות לכפל מספר עשרוני ב100– שיטה אחת : מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית , ואחר - כך מסמנים את הנקודה שני מקומות ימינה מהמקום המקורי שלה . שיטה שנייה : כדי לכפול מספר עשרוני ב , 100– מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית , מוסיפים שתי ספרות 0 מימין למספר , ומסמנים את הנקודה בתוצאה כמו בכל תרגיל כפל 15 . 3 * 100 = מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית : 153 מוסיפים שתי ספרות 0 מימין למספר : 15300 סופרים כמה ספרות יש מימין לנקודה בגורם העשרוני . בדוגמה שלנו , ספרה אחת : 15 . 3 * 100 = • מסמנים את הנקודה העשרונית בתוצאה כמו בכל תרגיל כפל : 15 . 3 * 100 = 1530 . 0 2 פתרו את התרגילים בשיטה השנייה " ) הוספת אפסים . ( " בדקו אם התוצאה הגיונית , והסבירו במילים . התוצאה הגיונית כי הגורם העשרוני גדול במעט מ 2 . 015 * 100 = 201 . 500 , 2– וכאשר כפלנו אותו ב , 100 - קיבלנו מספר גדול במעט מ . 200– | 31 . 05 * 100 = א | 100 * 1 . 09 = ב | 100 * 10 . 011 = ג | 13 . 22 * 100 = ד | 7 . 1 * 100 = ה | 0 . 3 * 100 = ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר