עמוד:95

שיטה שנייה : כדי לכפול מספר עשרוני ב , 10– מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית , מוסיפים ספרה 0 מימין למספר , ומסמנים את הנקודה בתוצאה כמו בכל תרגיל כפל . 1 . 53 * 10 = מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית : 153 מוסיפים ספרה 0 מימין למספר : 1530 סופרים כמה ספרות יש מימין לנקודה בגורם העשרוני . בדוגמה שלנו , שתי ספרות : 1 . 53 * 10 = • מסמנים את הנקודה העשרונית בתוצאה כמו בכל תרגיל כפל : 1 . 53 * 10 = 15 . 30 האם התוצאות שהתקבלו בשתי השיטות שוות זו לזו ? הסבירו . דיון האם הדרך המקוצרת שלכם דומה לאחת מן השיטות האלה ? האם השיטות נכונות ? 9 פתרו את התרגילים בשיטה השנייה " ) הוספת אפסים . ( " בדקו אם התוצאה הגיונית , והסבירו במילים . התוצאה הגיונית כי הגורם העשרוני גדול במעט מ 13 . 005 * 10 = 130 . 050 , 13– וכאשר כפלנו אותו ב 10 - קיבלנו מספר גדול במעט מ . 130– | 42 . 05 * 10 = א | 1 . 09 * 10 = ב | 9 . 01 * 10 = ג | 125 . 3 * 10 = ד למורה : את שתי השיטות שמענו מפי תלמידים . השיטה השנייה מקורה בחישוב בעל–פה של כפל מספרים עשרוניים רגיל : כופלים את המספרים כאילו היו שלמים ( בכפל ב10– מוסיפים 0 מימין לספרות של המספר ) וממקמים את הנקודה העשרונית על - פי מספר הספרות שמימין לנקודה בגורם העשרוני . כך נמנעת הבעיה של "חוסר בספרות מימין לנקודה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר