עמוד:94

5 א . האם הסיכום שבעמוד הקודם ( פעילות ( 4 מרמז על דרך מקוצרת לכפול מספר עשרוני ב ? 10– ב . פתרו את התרגיל 8 . 03 * 10 = ג . פתרו את התרגיל גם בדרך הרגילה , והשוו את התוצאות . האם קיבלתם את אותה התוצאה ? 6 האם אפשר לפתור בדרך המקוצרת שמצאתם כל תרגיל של כפל מספר עשרוני ב ? 10– פתרו כל תרגיל בשתי דרכים : בדרך הרגילה ובדרך המקוצרת שלכם . בדקו אם קיבלתם את אותן התוצאות . | 10 * 11 . 03 = א | 10 . 9 * 10 = ב | 5 . 01 * 10 = ג 7 תארו במילים את הדרך המקוצרת שמצאתם לכפל של מספר עשרוני ב . 10– 8 תלמידים מצאו כמה שיטות מקוצרות לכפל של מספר עשרוני ב : 10– שיטה אחת : כדי לכפול מספר עשרוני ב , 10– מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית , ואחר–כך מסמנים את הנקודה במקום אחד ימינה מהמקום המקורי שלה . 1 . 53 * 10 = • מעתיקים את המספר העשרוני ללא הנקודה העשרונית : מסמנים את הנקודה העשרונית בתוצאה מקום אחד ימינה מהמקום המקורי שלה : • והתוצאה : 1 . 53 * 10 = 15 . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר