עמוד:93

ו . כפל מספרים עשרוניים ב , 10– ב100– וכו' כפל מספר עשרוני ב10– 1 פתרו : | 10 * 2 . 04 = א | 0 . 15 * 10 = ב | 3 . 7 * 10 = ג מה משותף לכל התרגילים האלה ? 2 א . בכל התרגילים שבפעילות 1 יש כפל של מספר עשרוני ב . 10– התבוננו בסעיף א וכתבו : • במה התוצאה דומה לגורם העשרוני ? 2 . 04 במה היא שונה ממנו ? ב . התבוננו גם בסעיפים ב ו–ג שבפעילות , 1 וענו : במה התוצאה דומה לגורם העשרוני ? במה היא שונה ממנו ? 3 פתרו את התרגילים האלה , ובדקו בכל תרגיל : במה התוצאה דומה לגורם העשרוני ? במה היא שונה ממנו ? | 10 * 20 . 3 = א | 1 . 09 * 10 = ב | 3 . 08 * 10 = ג 4 סכמו : מה משותף לכל התרגילים שבסעיפים 1 ו ? 3– במה כל תוצאה דומה לגורם העשרוני שבתרגיל שלה ? במה כל תוצאה שונה מהגורם העשרוני שבתרגיל שלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר