עמוד:91

מה למדתם ? כפל מספרים עשרוניים במאונך בדקו את עצמכם עבדו במחברת . 1 כתבו את התרגילים במאונך ופתרו . | 12 . 3 * 21 = א | 5 . 3 * 13 . 2 = ב | 7 . 42 * 3 . 4 = ג | 10 . 3 * 0 . 42 = ד | 3 . 6 * 0 . 06 = ה | 2 . 07 * 0 . 14 = ו 2 בתרגילים האלה נפלו חלק מהנקודות העשרוניות . השלימו אותן . 3 הנה שוב התרגילים מסעיף . 2 השלימו את הנקודות העשרוניות בכל תרגיל בדרך אחרת . המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר