עמוד:89

12 בבניין יש 5 קומות , ובכל קומה 4 דירות . בכל דירה גרים 3 . 6 דיירים בממוצע . א . האם יש בבניין דירה שגרים בה 3 . 6 דיירים ? הסבירו . ב . כמה דיירים גרים בבניין ? 13 בחצר הבניין יש כניסה מרוצפת , ובשאר השטח - מדשאה וצמחייה . שטח הכניסה 120 . 5 מ"ר , ושטח המדשאה והצמחייה 729 . 5 מ"ר . מה שטח החצר ? 14 במחסן יש 350 חבילות של סוכריות . משקל כל חבילה 0 . 25 ק"ג . במחסן התקבלה הזמנה ל150– ק"ג סוכריות . האם המחסן יכול לספק את כמות הסוכריות הדרושה ? 15 בכל סעיף כתבו שני תרגילי כפל של מספרים עשרוניים , בהתאם לתוצאה המבוקשת . א | תוצאת התרגיל היא . 10 ב | תוצאת התרגיל היא . 1 ג תוצאת התרגיל היא . 0 . 1 ד | תוצאת התרגיל היא . 18 ה | תוצאת התרגיל היא . 1 . 8 ו | תוצאת התרגיל גדולה מ . 1– ז | תוצאת התרגיל קטנה מ . 1– ח | תוצאת התרגיל שווה ל . 1–

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר