עמוד:86

ה . כפל מספרים עשרוניים במאונך 1 כפל בעל–פה וכפל מאונך נסו לפתור את התרגילים בעל - פה . אם לא הצלחתם , כתבו את התרגיל במאונך ופתרו . | 301 * 12 = א | 35 * 120 = ב | 2 , 001 * 12 = ג | 222 * 51 = ד | 25 * 40 = ה | 11 * 33 = ו | 1 , 211 * 41 = ז | 77 * 101 = ח | 12 * 9 = ט בדיקה הנה התוצאות של התרגילים . 4 , 200 49 , 651 1 , 000 3 , 612 7 , 777 108 11 , 322 363 24 , 012 2 נתון התרגיל : 2 . 35 * 1 . 1 = א . בלי לפתור את התרגיל , שערו מהו האומדן המתאים . הסבירו את השערתכם . ב . פתרו בדרך המקוצרת את התרגיל : 2 . 35 * 1 . 1 = דיון איך כדאי לכפול את המספרים השלמים 235 * • כפלו את המספרים השלמים במאונך , והשלימו את הפתרון : סמנו את הנקודה העשרונית במקום המתאים לה בתוצאה . ג . השוו את התוצאה שקיבלתם להשערתכם בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר