עמוד:71

פעילויות שונות 1 נתונים המספרים האלה : 5 3 4 3 2 4 1 השתמשו במספרים הנתונים ונסו לכתוב תרגילי חילוק בהתאם להוראות . ( אפשר להשתמש באותו מספר פעמיים באותו תרגיל ( . אם לדעתכם אין אפשרות לקבל את התוצאה המבוקשת - הסבירו מדוע . א | תוצאת התרגיל קטנה מ . 4– ב | תוצאת התרגיל גדולה מ . 4– ג | תוצאת התרגיל שווה ל . 1– 1 ד | תוצאת התרגיל קטנה מ– 4 2 ה | תוצאת התרגיל גדולה מ– 3 ו | תוצאת התרגיל גדולה מ1– וקטנה מ . 4– פתרו את הבעיות 7-2 גם בעל–פה וגם בעזרת תרגילים . כתבו תרגילי חילוק כשאפשר . 2 א . רוני הכין 2 ק"ג ריבה , וחילק את הריבה בין 5 צנצנות , שווה בשווה . 3 מה היה משקל הריבה בכל צנצנת ? 1 2 ב . 1 ק"ג ריבה , ומילאה ק"ג בכל צנצנת . 3 3 כמה צנצנות מילאה שרה ? 1 ג . יוני תכנן להכין ריבה ולמלא 5 צנצנות - ק"ג בכל צנצנת . 4 כמה ק"ג ריבה עליו להכין ? 3 ק"ג הריבה שהכינה רותי היא השאירה למשפחתה 1 ק"ג , ואת השאר תכננה לארוז 2 4 1 בצנצנות - ק"ג בכל אחת . כמה צנצנות יכולה רותי למלא ? 4 3 שני ' צועדת בצעדים קבועים . אורך כל צעד שלה הוא 4 2 5 בכמה צעדים תעבור שני ' מסדרון שאורכו 5 מ ? ' בפתרון כל בעיה כתבו תרגיל ותשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר