עמוד:67

ב . חילוק שבר במספר שלם ובמספר מעורב חלוקות שונות של שטח הריבוע ( המשך ) עבדו על דפים חלקים . היעזרו בריבועי חלוקה . 1 לנגר יש לוח עץ בצורת ריבוע ששטחו 1 מ"ר ( מטר רבוע . ( 1 הנגר צריך ליצור ספסל ששטחו מלוח העץ , 3 ומשארית הלוח 6 - מושבי כיסא שווים בשטחם . א . תכננו את חלוקתו של הלוח בהתאם לצורכי הנגר . צבעו בצבע אחד את שטח הספסל , ובצבע אחר - את שטח המושב של כיסא אחד . ב . מהו שטח הספסל ? ג . מהו השטח של מושב כיסא אחד ? ד . כתבו תרגיל חילוק המתאים לחישוב שטח של מושב כיסא אחד . ה . מהם אורכי הצלעות של הספסל ? ו . מהם אורכי הצלעות של כל מושב כיסא ? 3 2 הנגר חתך מלוח אחר ששטחו גם כן 1 מ"ר . 4 מהחלק הזה הכין הנגר 5 מדפים שווים בשטחם . א . סרטטו את חלוקת הלוח . ב . מהו שטחו של כל מדף ? ג . כתבו תרגיל חילוק שבעזרתו אפשר לחשב את השטח של כל מדף . למורה : בחלק הראשון של פרק זה ( עמודים ( 65-58 לומדים את המינימום הנדרש בתכנית הלימודים בנושא "חילוק שברים . " בחלק השני ( עמודים ( 75-67 מרחיבים את הלימוד לסוגי תרגילים קשים יותר ( למשל : תרגילי חילוק במספרים מעורבים , חקירת תכונות של פעולת החילוק , ועוד . ( העיסוק בחלק השני הוא לפי שיקול הדעת של המורה , לפי הזמן הפנוי ולפי יכולת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר