עמוד:64

3 פתרו את הבעיות : כתבו תרגיל חילוק מתאים כשאפשר . פתרו את תרגילי החילוק בעזרת כפל במספר הפוך . בדקו על ידי חישוב בעל–פה . כתבו תשובה . א | חברת משקאות מפרסמת מבצע הנחה בקניית מארז בקבוקים : 1 בכל בקבוק מיץ יש ליטר תוספת חינם . 2 במארז כולו יש 3 ליטרים תוספת חינם . כמה בקבוקי מיץ יש במארז ? ב | אורך הקיר בחדרי הוא 4 מ . ' אורך הצלע של כל מרצפת הוא 1 3 כמה מרצפות יש לאורך הקיר בחדרי ? ג | משקלן של העוגיות בקופסה הוא 3 ק"ג . העוגיות ארוזות בתוך הקופסה בחבילות קטנות 4 משקלה של כל חבילה קטנה הוא 1 ק"ג . 8 כמה חבילות יש בקופסה ? ד | על המדף בארון הספרים מונחים 8 כרכים של האנציקלופדיה העברית . 1 המשקל של כל כרך הוא 1 4 מה המשקל של כל הספרים שעל המדף ? ה | אלי הוסיף למדף של ספרי האנציקלופדיה שני ספרים . 2 משקלו של כל אחד מהם הוא ק"ג . 5 מה משקלם של כל הספרים שעל המדף ? כתבו לכל בעיה תרגיל ותשובה . למורה : בפעילות זו יש גם בעיות שפתרונן איננו על ידי חילוק אלא על ידי פעולות חשבון אחרות . את בעיות החילוק בפעילות זו אפשר לפתור גם בתרגיל חילוק וגם באופן אינטואיטיבי ( בעל–פה . ( המטרה היא שהתלמידים יפתרו בשתי הדרכים וישוו את התוצאות . זאת הכוונה בהוראה "בדקו על ידי חישוב בעל–פה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר