עמוד:63

חילוק שבר בשבר על ידי כפל בשבר ההפוך במקום לחלק בשבר אפשר לכפול בשבר ההפוך לו . 1 פתרו בעזרת הכלל , כמו בדוגמאות . דוגמאות דיון האם קיבלתם בתרגיל א את התוצאה ? 3 האם התוצאה הגיונית ? הסבירו . אפשר להיעזר בציור או בסיפור מתאים . האם קיבלתם בתרגיל ב את התוצאה ? 4 האם התוצאה הגיונית ? הסבירו . אפשר להיעזר בציור או בסיפור מתאים . 2 בכל סעיף פתרו בעזרת הכלל : כתבו תרגיל כפל בשבר ההפוך , ופתרו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר