עמוד:62

מספרים הפוכים זה לזה 1 לפניכם דוגמאות של זוגות מספרים הנקראים מספרים הפוכים זה לזה : • למה קוראים להם מספרים הפוכים ? בכל סעיף כפלו את שני המספרים . האם קיבלתם בכל תרגילי הכפל אותה תוצאה ? מהי ? דיון מהם מספרים הפוכים זה לזה ? מדוע מכפלתם שווה ל ? 1– כדי למצוא מספר הפוך למספר נתון יש לכתוב את המספר הנתון בצורת שבר פשוט ולהחליף את המונה והמכנה זה בזה . 2 מצאו לכל מספר את המספר ההפוך לו . נמצא מספר הפוך למספר : 2 נכתוב את המספר 2 בצורת שבר פשוט : 1 . 2 המספר ההפוך ל2– הוא 2 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר