עמוד:61

חלוקות שונות של שטח הריבוע לנגר יש לוחות עץ בצורת ריבוע . שטחו של כל אחד מלוחות העץ הוא 1 מ"ר . לפניכם סרטוט מוקטן של לוח עץ : 4 1 הנגר חתך מלוח כזה ( ששטחו 1 מ"ר . ( 2 5 מהחלק הזה יכין הנגר מדפים ששטח כל אחד מהם מ"ר . 5 א . תכננו וסרטטו את חלוקת הלוח . ב . כמה מדפים כאלה יוכל הנגר להכין ? ג . כתבו תרגיל חילוק מתאים . 3 2 הנגר חתך מלוח נוסף ששטחו 1 מ"ר . 5 3 א . מהחלק הזה יכין הנגר מדפים ששטח כל אחד מהם מ"ר . 10 כמה מדפים כאלה יוכל הנגר להכין ? כתבו תרגיל חילוק מתאים . 1 ב . מהחלק שנשאר יכין הנגר מדפים ששטח כל אחד מהם מ"ר . 5 כמה מדפים כאלה יוכל הנגר להכין ? כתבו תרגיל חילוק מתאים . למורה : תלמידים שרוצים יכולים להיעזר בריבועי החלוקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר