עמוד:60

צעדים 1 אורך מסדרון הוא 1 מ 2 . ' א . ענק צועד בצעדים קבועים . אורך כל צעד שלו הוא 1 מ 2 . ' בכמה צעדים יעבור הענק את המסדרון ? ציירו את צעדיו על ישר - מספרים . • כתבו תרגיל חילוק מתאים . ב . ילד צועד בצעדים קבועים . 1 אורך כל צעד שלו הוא מ . ' 2 בכמה צעדים יעבור הילד את המסדרון ? ציירו גם את צעדי הילד על ישר–המספרים . כתבו תרגיל חילוק מתאים . ג . נערה צועדת בצעדים קבועים . 3 אורך כל צעד שלה הוא מ . ' 4 בכמה צעדים תעבור הנערה את המסדרון ? ציירו גם את צעדי הנערה על ישר–המספרים . כתבו תרגיל חילוק מתאים . 2 שחר , פז ונטלי מדדו את אורך השביל בצעדים . הצעד של שחר היה הקצר ביותר , והצעד של נטלי היה הארוך ביותר . כל אחת מהילדות רשמה את מספר הצעדים שלה . א . מי משלוש הילדות רשמה את מספר הצעדים הגדול ביותר ? הסבירו . ב . מי משלוש הילדות רשמה את מספר הצעדים הקטן ביותר ? הסבירו . למורה : בעמוד זה עוסקים במצבי כפל במשמעות פעמים . אפשר לפתור את הבעיות בעזרת תרגילי חשבון שונים , למשל תרגילי חיבור או כפל . אם תלמידים מציעים תרגילים כאלו , אין לפסול אותם , אבל אנחנו מעוניינים כאן בתרגיל חילוק שמתאים לבעיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר