עמוד:46

4 קנו לתינוק שמיכה מלבנית . אורך צלע אחת של השמיכה 3 מ , ' ואורך הצלע הסמוכה לה 1 2 5 א . סרטטו את השמיכה בגיר על הרצפה . שערו לפי הסרטוט : האם השמיכה מכסה יותר מ1– מ"ר או פחות מ1– מ"ר ? ב . מהו שטח השמיכה ? ג . בדקו אם השערתכם בסעיף א הייתה נכונה . 5 דיון השוו את הבעיות 3 ו . 4– איזו בעיה פתרתם בעזרת תרגיל כפל ? מדוע ? איזו בעיה פתרתם בעזרת תרגיל חיבור ? מדוע ? 6 במתפרה תופרים מפות גדולות ממפיות מלבניות קטנות . 1 1 אורכי הצלעות של כל מפית הם מ' ו– מ . ' הנה סרטוט מוקטן של מפית : 5 4 א . מה השטח של כל מפית ? ב . כמה מפיות כאלה נחוצות לתפירת מפה שצורתה ריבוע גדול ושטחה 1 מ"ר ? ג . כיצד צריכים לסדר את המפיות כדי שתתקבל המפה הריבועית הגדולה ? סרטטו סידור אפשרי . ד . תכננו מפה אחרת מאותן המפיות , ששטחה 1 מ"ר , אך צורתה איננה ריבוע . סרטטו את המפה שתכננתם . ה . נסו לתכנן עוד מפה ששטחה 1 מ"ר , שונה מאלה שהצעתם בסעיפים ג ו–ד . סרטטו גם את המפה הזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר