עמוד:43

לפתרון אפשר להיעזר בריבועי חלוקה . 1 2 א . סרטטו בהקטנה מלבן ששטחו מ"ר . 10 רשמו במקומות המתאימים בסרטוט את אורכי הצלעות של המלבן . 1 בדקו בעזרת תרגיל כפל : האם שטח המלבן שסרטטתם הוא מ"ר ? 10 1 ב . סרטטו בהקטנה מלבן אחר ששטחו מ"ר . 10 רשמו במקומות המתאימים בסרטוט את אורכי הצלעות של המלבן 1 בדקו בעזרת תרגיל כפל : האם שטח המלבן שסרטטתם הוא מ"ר ? 10 3 בכל סעיף : סרטטו בהקטנה מלבן ששטחו נתון . • רשמו במקומות המתאימים בסרטוט שלכם את אורכי הצלעות של המלבן . בדקו בעזרת תרגיל כפל : האם שטח המלבן שסרטטתם שווה לשטח הנתון ? נסו להציע עוד פתרון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר