עמוד:42

ה . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת כלל חשבוני נלמד לפתור תרגילי כפל שברים בדרך חשבונית . אפשר לבדוק את הפתרון בעזרת סרטוט . התרגיל : 5 7 2 3 * = הפתרון החשבוני : כדי לחשב את המכנה כופלים מכנה במכנה * = 5735 : כדי לחשב את המונה כופלים מונה במונה * = 236 : 2 3 6 התוצאה של התרגיל : 5 7 35 בדיקה בעזרת סרטוט : בתוך ריבוע מסרטטים את המלבן המתאים 2 3 לתרגיל * = 5 7 • מוסיפים לסרטוט את קווי החלוקה לאורך ולרוחב . הריבוע מחולק ל 35 - חלקים שווים . המספר הזה מתקבל גם ממכפלת המכנים * 57 : המלבן מורכב מ 6 - חלקים שווים . המספר הזה מתקבל גם ממכפלת המונים : 2 * 3 2 3 6 לכן : 5 7 35 ! סיכום : בכפל שברים כופלים מונה במונה ומכנה במכנה . 1 פתרו כל תרגיל לפי הכלל החשבוני , כמו בדוגמה . אם תרצו , תוכלו לבדוק את התוצאה בעזרת סרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר