עמוד:40

2 דיון בפתרון של תרגיל 1 ה : 2 5 איפה רואים בסרטוט ? 6 איפה רואים 3 לכמה חלקים שווים מחולק הריבוע ? איך התקבל מספר החלקים הזה ? איפה רואים את התוצאה בסרטוט ? 3 פתרו כל תרגיל בעזרת סרטוט . 4 א . שערו : כמה חלקים שווים יהיו בריבוע המחולק לפי התרגיל הזה ? ב . פתרו את התרגיל בסרטוט ובדקו את השערתכם . 5 א . שערו : כמה חלקים שווים יהיו במלבן המתאים לתרגיל הזה ? ב . פתרו בסרטוט ובדקו את השערתכם . 6 בכל תרגיל : דמיינו את המלבן המתאים בתוך ריבוע . שערו וכתבו את התוצאה על - פי הסרטוט הדמיוני . פתרו בסרטוט והשוו את התוצאה להשערתכם . דיון 2 1 הסבירו במילים כיצד פותרים את התרגיל * = בסרטוט . 3 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר