עמוד:39

ד . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת סרטוטים נלמד לפתור תרגילי כפל שברים בעזרת שטחים של מלבנים . התרגיל : הפתרון : א . בעזרת חלון מדף ריבועי החלוקה סרטטנו בהקטנה ריבוע ששטחו 1 מ"ר . ב . בתוך הריבוע סרטטנו מלבן 3 2 שאורכי צלעותיו מ' ו– מ : ' 4 5 ג . הוספנו לסרטוט את קווי החלוקה לאורך ולרוחב ( לפי החלוקה של הצלעות : ( ד . הריבוע מחולק עכשיו ל 20 - חלקים שווים , 6 מהם במלבן . 6 לכן שטח המלבן הוא מ"ר . 20 ה . ניזכר בנוסחה של שטח המלבן : * = אורך צלע סמוכה לה 2 3 6 לכן שטח המלבן שסרטטנו הוא תוצאת התרגיל : * = 5 4 20 1 עבדו על דפים חלקים או בדף ריבועים קטנים . סרטטו לכל תרגיל סרטוט מתאים , ופתרו כמו בדוגמה . כתבו את התוצאה של התרגיל על - פי הסרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר