עמוד:35

מלבנים שאורכי צלעותיהם נתונים בשברים 3 איך מוצאים שטח של מלבן שאורך צלע אחת שלו מ , ' 2 4 ואורך צלע סמוכה לה מ ? ' 5 א . בעזרת ריבוע חלוקה כלשהו מסרטטים בהקטנה ריבוע ששטחו 1 מטר רבוע . ב . בעזרת ריבועי חלוקה מתאימים מסרטטים בתוכו 3 – 2 מלבן שאורכי צלעותיו מ' ו מ : ' 4 5 ג . מוסיפים לסרטוט את קווי החלוקה לאורך ולרוחב : ד . מוצאים בסרטוט את שטח המלבן : הריבוע מחולק ל 20 - חלקים שווים . המלבן מורכב מ 6 - חלקים כאלה . 6 לכן שטח המלבן הוא מ"ר . 20 1 עבדו בדף ריבועים קטנים או בדפים חלקים . בכל סעיף סרטטו את המלבן ומצאו את שטחו , כמו בדוגמה . היעזרו בריבועי חלוקה . א . מלבן שאורכי הצלעות שלו 2 מ' 1 - מ 2 3 . ' ב . מלבן שאורכי הצלעות שלו 3 מ' 2 - 3 4 למורה : בעמוד זה מוצאים את השטח על–פי הסרטוט . בעמוד הבא ילמדו התלמידים לחשב את השטח בעזרת תרגיל של כפל שברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר