עמוד:32

9 בדיקת מועמדים למשרת סרטט חברת בנייה זקוקה לסרטטים . כל מועמד נדרש לעבור בחינת קבלה . פתרו את הבחינה . בחינת קבלה עבדו בדף ריבועים קטנים . כל ריבוע הוא סרטוט מוקטן של ריבוע ששטחו 1 מ"ר . היעזרו בריבועי חלוקה . חלק ראשון 2 סרטטו מלבן ששטחו מ"ר . 3 צבעו את השטח של המלבן שסרטטתם . כתבו במקומות המתאימים את שטח המלבן ואת אורכי צלעותיו . חלק שני בכל סעיף סרטטו מלבן על - פי הנתונים המבוקשים . צבעו את השטח של המלבן שסרטטתם . כתבו במקומות המתאימים את שטח המלבן ואת אורכי צלעותיו . א | שני מלבנים שונים זה מזה - שטחו של כל אחד מהם 1 מ"ר . 6 ב | מלבן ששטחו גדול מ 1 - מ"ר . 2 ג | מלבן ששטחו 3 מ"ר . 8 ד | מלבן אחר ששטחו 3 מ"ר . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר