עמוד:28

שברים ושטחים 1 כזכור , בבית הספר "אלונים" חדרי הכיתות מרוצפים במרצפות כאלה : אורך הצלע של מרצפת אחת הוא 1 1 5 בסרטוט כתוב שהשטח של כל מרצפת הוא מ"ר . הסבירו מדוע . 25 2 סרטטו מלבן המורכב ממרצפות שלמות כמו בסרטוט שלמעלה . א . מצאו את השטח של המלבן שלכם בעזרת הסרטוט . ב . כתבו את אורכי הצלעות של המלבן ואת שטחו - במקומות המתאימים בסרטוט . 3 א . סרטטו שוב על הרצפה של חדר הכיתה ריבוע ששטחו 1 מ"ר . מה אורך צלעו ? ב . בתוך הריבוע שעל הרצפה סרטטו מלבן המורכב ממרצפות שלמות . מצאו את שטח המלבן בעזרת הסרטוט . כתבו על הרצפה , בתוך המלבן , את אורכי צלעותיו ואת שטחו . ג . עבדו על דפים חלקים . היעזרו בריבוע חלוקה . סרטטו בהקטנה את הריבוע שציירתם על הרצפה ואת המלבן שבתוכו . כתבו את אורכי הצלעות של המלבן ואת שטחו . 1 ד . סרטטו בהקטנה עוד ריבוע ששטחו 1 מ"ר . סרטטו בתוכו מלבן ששטחו מ"ר . 5 היעזרו בריבוע חלוקה . למורה : לסעיף : 3 פעילות זו מצריכה רצפה שבה המרצפות מחלקות בדיוק מטר רבוע לחלקים שווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר