עמוד:26

7 הנה סרטוטים מוקטנים של קטעים שאורכם 1 מ . ' בכל סרטוט מוקטן סמנו קטע על–פי האורך הנתון . ( סמנו "בערך" או בעזרת כרטיס חלוקה מתאים ( . 8 סרטטו בדף ריבועים גדולים ( בסוף החוברת ) סרטוט מוקטן של מלבן שאורכי 2 1 צלעותיו מ' ו– מ . ' 5 2 9 3 סרטטו גם סרטוט מוקטן של מלבן שאורכי צלעותיו מ' ו– מ . ' 10 4 המטר הרבוע וחלקיו - עבודה קבוצתית 1 הנה סרטוט מוקטן של קיר בניין מקושט . על הקיר ציור , ושאר הקיר צבוע בירוק . שטחה של כל משבצת על הקיר הוא 1 מטר רבוע . א . מהם אורכי הצלעות של הציור ? ב . מה גודלו של השטח הצבוע בירוק ? ג . מהם אורכי הצלעות של הקיר כולו ? ד . מה שטחו של הקיר כולו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר