עמוד:25

4 הנה סרטוט מוקטן של המרצפות בבית הספר "אלונים : " דיון בצדי הסרטוט כתוב שאורך הצלע של כל מרצפת בבית הספר "אלונים" הוא 1 5 מדוע ? בסרטוט יש קטע שמודגש בשחור . איזה אורך הוא מייצג ? 5 סרטטו לאורך קו המרצפות בכיתה שלכם קטע קצר מ 1 - מ . ' כתבו על הרצפה את אורך הקטע שסרטטתם . 6 גדי , גלית ואיתן סרטטו בהקטנה קטע שאורכו 1 מ , ' וקטע שאורכו 1 2 הנה הסרטוטים שלהם : איתן צייר על דף משבצות : מי צדק ? למורה : כשמסרטטים בהקטנה , אפשר להקטין את המקור ככל שרוצים , אבל צריך לשמור על הפרופורציות המתאימות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר