עמוד:23

3 דלית קנתה חבל ארוך . היא נתנה ליואב 2 מהחבל . 5 יואב גזר את החבל שלו ולקח לבית הספר מחצית ממנו . איזה חלק מהחבל שקנתה דלית לקח יואב לבית הספר ? 1 4 לימור קנתה סרט אדום . היא לקחה מהסרט לעצמה , ואת השאר נתנה לאחותה 3 הקטנה סמדר . סמדר גזרה את הסרט שקיבלה וקלקלה מחצית ממנו . למי נשאר סרט ארוך יותר , ללימור או לסמדר ? 1 5 לאורך מהרחוב שלנו בנו מעקה . 5 לאורך מחצית הקטע שאין בו מעקה שתלו פרחים . א . איזה חלק מהרחוב נשאר בלי מעקה ? ב . איזה חלק מהרחוב ארוך יותר : החלק שיש בו מעקה או החלק שיש בו פרחים ? 6 בכיתה ד היה הגובה של שני 1 ' מטר . 1 4 מאז היא גבהה ב– מטר . 4 האם יש בכיתה שלכם תלמידה נמוכה מש'ני ? מה הגובה שלה ? האם יש בכיתה שלכם תלמידה גבוהה משני ? ' מה הגובה שלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר