עמוד:19

ז . השוואה 1 פתרו את התרגילים . ( אתם יכולים להיעזר בציורים ( . | 2 : 3 = א | 6 : 9 = ב | 9 : 12 = ג | 5 : 2 = ד | 10 : 4 = ה | 6 : 8 = ו • מצאו זוגות של תרגילים שיש להם תוצאות שוות . ( אפשר להיעזר בצמצום ( . דיון איך אפשר לשער לפי התרגילים ( בלי לפתור ) לאילו מהם יהיו תוצאות שוות ? 2 לגברת שושני יש 5 עציצים . היא השקתה את העציצים ב3– ליטרים מים . את המים חילקה שווה בשווה בין העציצים שלה . לגברת אביבי יש 10 עציצים . היא השקתה אותם ב6– ליטרים מים . גם היא חילקה את המים שווה בשווה בין העציצים שלה . • כמה מים קיבל כל עציץ של גברת שושני ? כמה מים קיבל כל עציץ של גברת אביבי ? איזה עציץ קיבל יותר מים - עציץ של גברת אביבי או עציץ של גברת שושני ? לאדון אמיתי יש 20 עציצים . בכמה מים בסך הכול עליו להשקות אותם , כדי שיקבלו אותה כמות מים כמו העציצים של גברת אביבי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר