עמוד:17

ו . חילוק עם שארית 1 פתרו את הבעיות . א 4 | ילדים קנו במשותף קופסה ובה 9 טבלות שוקולד . הם החליטו לחלק ביניהם את השוקולד שווה בשווה . כמה טבלות שוקולד יקבל כל ילד ? ב 4 | ילדים קנו במשותף קופסה ובה 9 תמונות של שחקני כדורגל . הם החליטו לחלק ביניהם את התמונות שווה בשווה . כמה תמונות יקבל כל ילד ? דיון רפי ענה על בעיה כך : "כל ילד יקבל 1 תמונות 4 " . מה מצחיק בתשובה שלו ? מה לא הגיוני ? איזו תשובה מתאימה לבעיה ב ? מה משמעות השארית ? • במה בעיות א ו–ב דומות זו לזו ? במה הן שונות זו מזו ? באיזו בעיה התשובה המתאימה היא מספר שלם ( ונשארת שארית ?( מדוע ? באיזו בעיה התשובה המתאימה היא שבר או מספר מעורב ? לפי הסיפור מחליטים אם התשובה היא מספר מעורב או מספר שלם ושארית . ג | השקו 4 שיחי ורדים ב9– ליטרים מים . חילקו את המים שווה בשווה בין השיחים . כמה ליטרים מים קיבל כל שיח ורדים ? ד | קנו 20 שתילי ורדים , ורצו לחלק אותם שווה בשווה בין 3 ערוגות . כמה שתילים יהיו בכל ערוגה ? בפתרון כל בעיה כתבו גם תרגיל ותשובה . למורה : בבעיה ב אפשר לכתוב את התוצאה של תרגיל החילוק כמספר שלם ושארית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר