עמוד:14

4 פתרו במחברת בעזרת ציורים בדרך שנוחה לכם - כמו רפי או כמו דלית . | 3 : 8 = ד | 6 : 5 = ג | 3 : 2 = ב | 5 : 3 = א 5 נסו לשער בלי לפתור : באילו תרגילים תהיה התוצאה מספר גדול מ ? 1– | 10 : 4 = ד | 5 : 11 = ג | 12 : 5 = ב | 10 : 3 = א פתרו את כל התרגילים ( אפשר להיעזר בציורים ) ובדקו את השערתכם . 6 ליד כל ציור כתובים שני תרגילים : בחרו את התרגיל המתאים . מצאו את התוצאה של התרגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר