עמוד:4

א . חלוקה שווה בשווה 1 עוגת גבינה ועוגת שוקולד א . עבודה קבוצתית מחלקים את הכיתה לקבוצות של 6 , 5 , 4 , 3 ו7– תלמידים . ( אפשר יותר מקבוצה אחת מכל סוג ( . חומרים לפעילות לכל קבוצה : שני עיגולי נייר ריקים 1 גיליון בריסטול המשימה הקבוצה שלכם קיבלה שתי עוגות : עוגת גבינה ועוגת שוקולד . עליכם לחלק את העוגות בין כל הילדים בקבוצה , כך שכל אחד ואחת יקבלו כמות שווה מכל סוג . כל עיגול מייצג עוגה . צבעו עיגול אחד בצבע חום . חלקו את העוגות ביניכם שווה בשווה בסוגים ובכמות . הדביקו על גיליון הבריסטול את המנה של כל תלמיד . כתבו את השם של כל תלמיד ליד המנה שלו . כתבו ליד כל מנה את חלק העוגה שקיבל כל תלמיד . כתבו על הבריסטול תרגיל או תרגילים המתארים את החלוקה שלכם . אם סיימתם , הודיעו למורה והדביקו בעזרתה את הבריסטול שלכם על הלוח . ב . פעילות כיתתית מכל קבוצה בתורה יוזמנו אל הלוח נציג או נציגה שיתארו את עבודת הקבוצה : כיצד חילקו את העוגות ? מהי המנה של כל תלמיד ? אילו תרגילים נכתבו לתיאור הפעילות ? • מה הקשר בין התרגילים לעבודה שהתבצעה ? למדו להשתמש נכון בשפה המתמטית , לדוגמה : 2 את השבר מבטאים במילים : שתיים חלקי חמש או : שתי חמישיות . 5 את תרגיל החילוק 2 : 5 = מבטאים במילים : שתיים לחלק לחמש . התוצאה של תרגיל חילוק נקראת מנה . למורה : לפעילות זו צריך להכין : גיליונות בריסטול , עיגולי נייר גדולים ( שמייצגים את העוגות ) וטבעות חלוקה גדולות , שגודלן מתאים לעיגולי הנייר הגדולים . את טבעות החלוקה הגדולות אפשר להכין על ידי צילום כל טבעת חלוקה בהגדלה פי 6 על דף . A 3 אם מכונת הצילום שלכם איננה מגדילה כל כך , אפשר להגדיל בהדרגה , למשל , להגדיל פי , 2 אחר כך שוב פי , 2 ולבסוף פי 1 . 5 או להגדיל פי 4 ואחר כך פי . 1 . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר