עמוד:2

נושאי הלימוד לכיתות ד-ו כיתה ד מאלף למיליון * בעיות מילוליות דו–שלביות - המשך שברים בעיגולים שברים בקבוצות ( חלק מכמות ) כפל בעל–פה וכפל מאונך * חילוק בעל - פה וחילוק ארוך עיבוד נתונים : דיאגרמות סימני התחלקות מספרים ראשוניים ומספרים פריקים חזקות גימטרייה - המשך מספרים מכוונים ניתוח סיכויים גאומטרייה מצולעים ומדידת שטח סימטרייה תיבות ומדידות נפח לוח השנה וחישובי זמן * הנושא "אומדן" משולב בחוברת מאלף למיליון ובחוברת כפל בעל–פה וכפל מאונך ; חילוק בעל - פה וחילוק ארוך כיתה ה חלק 1 פעולות חשבון במספרים טבעיים ממוצע בעיות מילוליות רב–שלביות חלק 2 שברים : הרחבה וצמצום שברים על ישר–המספרים מספרים מעורבים על ישר–המספרים ספרות רומיות חלק : 3 גאומטרייה מרובעים ריצופים גובה שטחים חלק 4 השוואת שברים בעזרת מכנה משותף חיבור וחיסור שברים בעזרת מכנה משותף חלק מכמות ואחוזים חלק 5 מספרים עשרוניים : הכרה , חיבור וחיסור חקר נתונים כיתה ו חלק 1 בעיות התאמה במספרים טבעיים ; יחידות מידה יחס קנה–מידה שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר–המספרים בעיות מילוליות רב–שלביות - המשך בעיות מילוליות בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים חלק 2 השבר כמנת שלם בשלם כפל שברים פשוטים חילוק שברים פשוטים כפל מספרים עשרוניים חילוק מספרים עשרוניים חלק : 3 גאומטרייה גופים מעגל ועיגול חישובי נפחים גופים משוכללים חלק 4 בעיות התאמה בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים ; יחידות מידה אחוזים ( הכרה ;( בעיות של חלק מכמות ובעיות אחוזים עוד על אחוזים שכונות המספרים חקר נתונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר