עמוד:141

15 פתרו את התרגיל : 375 - 125 = • השתמשו בתוצאה שמצאתם כדי לפתור בעל - פה כל תרגיל שאפשר . אם אי - אפשר - פתרו בדרך אחרת . | 3 , 750 - 1 , 250 = א | 37 , 500 - 12 , 500 = ב | 37 . 5 - 12 . 5 = ג | 3 , 750 - 125 = ד בדיקה אפשר להשתמש בתוצאה שלמעלה בשלושה תרגילים . 16 פתרו את התרגיל : 25 * 3 = • השתמשו בתוצאה שמצאתם כדי לפתור בעל - פה כל תרגיל שאפשר . אם אי - אפשר - פתרו בדרך אחרת . | 250 * 30 = א | 2 , 500 * 300 = ב | 2 . 5 * 3 = ג | 2 , 500 * 3 = ד בדיקה אפשר להשתמש בתוצאה של התרגיל שלמעלה בכל התרגילים . 17 פתרו את התרגיל : 42 : 7 = • השתמשו בתוצאה שמצאתם כדי לפתור בעל - פה כל תרגיל שאפשר אם אי - אפשר - פתרו בדרך אחרת . | 420 : 70 = א | 42 , 000 : 7 , 000 = ב בדיקה אפשר להשתמש בתוצאה של התרגיל שלמעלה בכל התרגילים . מה מיוחד בתרגילים א , ב , ו - ג ? מה הקשר בינם לבין התרגיל בסעיף א ? מדוע יש להם תוצאות שוות ? מדוע לתרגיל ד יש תוצאה אחרת ? | 4 , 200 : 700 = ג | 42 , 000 : 7 = ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר